Τιμοκατάλογος

Περιποίηση γενειάδας

Θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε

23€

Ξύρισμα με ζεστή πετσέτα

Δωλορε μελιορε ασυσαμ συμ

35€

Styling

Ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ

10€

Περιποίηση μουστακίου

Πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε

10€

Αντρικό

Φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε

23€